kisah di selembar kertas

Jumat, 06 Juli 2012

Mengenal Malaikat Allah SWT.


1). MALAIKAT JIBRIL a.s

Malaikat Jibril atau Gabriel dalam bahasa inggris adalah Malaikat yang muncul dalam ajaran Agama samawi.Jibril dianggap sbagai Pemimpin para Malaikat dan brtugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para Nabi dan Rasul.Nama Malaikat Jibril disebut dua kali dalam Alqur'an yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan At Tahrim ayat 4.
Didalam Alqur'an,Jibril memiliki beberapa julukan,seperti ruh al Amin dan Ruh al Qudus (ROH QUDUS).

Bentuk fisik malaikat Jibril.

Malaikat Jibril a.s adalah salah satu dari para malaikat yang tampan,besar,kuat dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi disisi Allah ta'ala.
Malaikat Jibril a.s mempunyai enam ratus sayap,stiap sayapnya menutupi ufuk yg terbentang antara timur dan barat.
dari sayapnya berjatuhan permata dan yakut yang berwarna warni.

Imam Ahmad rahimahullah dgn sanadnya Ibn Mas'ud r a.Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda;"Aku melihat Jibril diSidratul Muntaha,dia mempunyai enam ratus sayap."

Rasulullah ketika mendapat wahyu kedua pernah melihat rupa asli malaikat Jibril tanpa rupa atau samar,dan dalam kesmpatan lain Jibril nampak dalam rupa seorang manusia biasa.

Dan dalam satu hadtis Masyhur yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab,malaikat Jibril muncul dihadapan Rasulullah dan para sahabat dalam wujud seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam.

Malaikat Jibril a.s mampu terbang dalam keadaan yang sangat cepat.sperti kalau ada orang menanyakan permasalahan agama kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasalam .,maka sebelum selesai pertanyaan itu,malaikat Jibril a.s sudah sampai dengan jawaban berupa wahyu dari Allah subhanahu wata'ala.Padahal jarak antara setiap lapisan langit adalah sejauh lima ratus tahun perjalanan.

Terbangnya Malaikat Jibril

Dari beberapa ayat didalam Alqur'an disebutkan bahwa malaikat mempunyai kecepatan terbang yang sangat cepat.seperti QS.An Naazi'aat :3-4.;3.Dan (malaikat-malaikat)yang turun dari langit sangat cepat.4,Dan (malaikat-malaikat)yang mendahului dengan kencang.
Juga pada QS.Al Mursalat ayat 1-2 dijelaskan bahwa malaikat terbang dengan cepat.
1.demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2.dan (malaikat-malaikat)yang terbang dengan kencangnya(1537).

Bagaimana malaikat terbang?Malaikat dapat terbang karena memiliki sayap,ada yang mempunyai 2,3 atau 4;"Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi,yang menjadikan malaikat sebai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai urusan)yang mempunyai sayap,masing-masing (ada yang)dua,tiga dan empat.Allah menambahkan pada ciptaanNYA apa yang dikehendakiNYA.Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS.Faathir :1).

Dari penjelasan tersebut dapat lebih jelas bahwa yang mampu terbang dengan kecepatan tinggi adalah malaikat.
"Malaikat-malaikat dan Jibril naik(menghadap)kepada Tuhan dalam sehari yang keadaanya limapuluh ribu tahun".(QS.Al-Ma'arij:4).

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi,kemudian (urusan)itu naik kepadaNYA dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.(As Sajadah:5).

DR.Mansour Hassab El Naby seorang ahli fisika dari Mesir trkenal berhasil membuktikan berdasarkan petunjuk Alqur'an tersebut.kecepatan cahaya dapat dihitung dengan tepat sama dengan hasil pengukuran secara ilmu fisika modern (A New Astronomical Quranic Method for The Determination of The Greatest Speed C,

Berdasarkan metode penghitungan yang dilakukan DR.Mansour Hassab El Naby seperti dalam tulisan bahwa untuk sehari yg berkadar 1.000 thun sama dengan kecepatan cahaya (299.792,4989 km/detik).Berdasarkan rumus-rumus dan cara yang sama untuk perbandingan sehari sama dengan 50.000 tahun dapat diperoleh hasil perhitungan sama dengan 50 kecepatan cahaya(14.989.624,9442 km/detik).Kesimpulannya adalah berdasarkan informasi dari Alqur'an dapat dihitung kecepatan terbang malaikat dan Jibril yaitu 50kali kecepatan cahaya.

sampai saat ini pengetahuan manusia belum menemukan sesuatu pun yang mempunyai kecepatan melebihi kecepatan cahaya.Berdasarkan petunjuk Alqur'an tersebut sangat jelas disebutkan bahwa malaikat dan Jibril mempunyai kemampuan terbang 50kali kecepatan cahaya.Hal trsbut bisa dimaklumi karena penciptaan malaikat berasal dari unsur cahaya(Nuur).Suatu saat diharapkan ilmuwan muslim dapat meneliti petunjuk tersebut dan menjadi penemu yg selangkah lebih maju karena berdasarkan Alqur'an,kitab suci yang merupakan satu-satunya kitab yg eksak,berisi kepastian karena merupakan Firman Allah subhanahu wata'ala.


Jibril dan Shalat.

Salah satu rahasia Allah ta'ala mengenaih ibadah shalat adalah ketika Allah subhanahu wata'ala selesai menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang cantik,dan Allah ta'ala menciptakan pula baginya 600sayap yang panjang,sayap itu antara timur dan barat(ada pndpat lain menyatakan 124.000 sayap).
Setelah memandangi dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna,maka malaikat Jibril pun brkata kepada Allah azza wa Jalla;
"wahai Rabb-ku,apakah Engkau menciptakan mahluk lain yang lebih baik daripada aku?"
kemudian Allah ta'ala pun menjawab pertanyan malaikat Jibril"Tidak".Mendengar jawaban Allah ta'ala,malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan shalat dua rakaat untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala.Pada stiap raka'at shalat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril menghabiskan masa selama 20.000 tahun lamanya.

stelah malaikat Jibril melakukan shalatnya,kemudian Allah ta'ala berfirman;"Wahai Jibril,kamu telah menyembahku dengan bersungguh-sungguh,dan tidak ada seorang pun yang menyembah kepada_KU seperti ibadah yang kamu lakukan,akan tetapi diakhir zaman nanti akan datang seorang Nabi yang Mulia yang paling Aku cintai,ia bernama Muhammad.
Dia mempunyai umat yang lemah yang senantiasa berdosa.seandainya mereka mengerjakan shalat dua rekaat walau hanya sebentar,dan dalam lupa serta serba kurang,dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar,maka demi Kemuliaan_KU dan ketinggian_KU,sesungguhnyashalat mereka itu lebih Aku sukai daripada shalatmu.Hal tersebut karena mereka mengrjakan shalat atas perintah_KU."

Stelah mendengar hal tersebut,Jibril pun kembali brtanya kepada Rabbnya;"ya Rabb_ku,apakah Engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepada_MU?"
Maka Allah ta'ala berfirman yang artinya:"Ya Jibril,akan Aku berikan syurga Ma"waa sebagai tempat tinggal mereka.."Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat syurga Ma'wa tersebut.

stelah Allah ta'ala memberikan izin kepadanya,maka Jibril pun langsung mengembangkan sayapnya dan terbang menuju syurga Ma'wa tersebut.satu kepakan sayap malaikat Jibril adalah sama dengan perjalanan 3000tahun .dan terbanglah malaikat Jibril selama 300tahun perjalanan.setelah menempuh perjalanan 300tahun perjalanan,malaikat Jibril akhirnya kelelahan dan turun untuk singgah dan berteduh dibawah sebuah pohon.disana ia bersujud kepada Allah seraya brkata:ya Rabb_ku,apakah aku telah menempuh setengah,atau spertiga,atau seperempat dari perjalanan menuju syurga Ma'wa?
maka Allah ta'ala pun brfirman;"wahai Jibril,meskipun kamu mampu terbang selama 300tahun dan meskipun Aku berikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki,lalu kamu terbang seperti yang kamu lakukan,niscaya kamu tidak sampai kepada sepersepulu dari perpuluhan yang telah Ku berikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan shalat dua rakaat yang mereka kerjakan..."

MALAIKAT JIBRIL DAN RASULULLAH DISIDRATUL MUNTAHA.

Dalam kisah suci Isra'Mi'raj,Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril.dan sesampainya disidratul Muntaha,Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah untuk terus naik menghadap kehadirat Allah azza wa Jalla.:
Ia brkata"aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah,perlu 60.000 tahun lagi aku harus terbang.itulah jarak aku dan Allah yang dapat aku capai.jika aku terus juga ke atas,aku pasti hancur luluh".

Maha suci Allah,trnyata Malaikat Mulia Jibril pun tidak sampai menghadap Allah subhanahu wata'ala.

MALAIKAT JIBRIL MEMUSNAHKAN KAUM NABI LUTH AS.

Ketika Allah ta'ala memerintahkan malaikat Jibril a.s turun untuk memusnahjan kaum Nabi Luth a.s,dikatakan malaikat Jibril a.s mampu mengangkat kesemua tujuh bandar yang didiami oleh 400.000 orang,hewan,rumah serta bangunan dan kesemuanya hanya dengan menggunakan ujung satu sayapnya saja,lalu diangkat hingga ke permukaan langit,sehinggalah para malaikat yang berada dilangit dapat mendengar bunyi kokokan ayam dan lolongan anjing yang turut berada dalam bandar-bandar tersebut.kemudian malaikat Jibril mengembalikan bandar-bandar tersebut hingga menjadilah bgian atasnya tertelungkup kebawah.

Memusuhi Malaikat Jibril berarti Memusuhi Allah.

Katakanlah:"Barang siapa yang menjadi musuh Jibril,maka Jibril itu telah menurunkanya(Alqur'an)ke dalam hatimu dengan seizin Allah;membenarkan apa(kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.Barang siapa yang menjadi musuh Allah,malaikat-malaikat_NYA,Rasul_rarulNYA,Jibril dan Mikail,maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.

2).MALAIKAT MIKAIL.

Malaikat Mikail adalah malaikat yang mengatur turunya hujan,angin dan petir,membagikan rizki kepada manusia,tumbuh-tumbuhan juga hewan-hewan dan lain-lain dimuka bumi ini.
Dikatakan setiap satu mahluk yang memerlukan rezeki untuk hidup didunia ini akan disediakan rezekinya oleh satu malaikat Karubiyyuun.

Malaikat Mikail adalah salah satu malaikat yang utama setelah Jibril.ia diciptakan oleh Allah selepas malaikat Israfil dengan selisih kira-kira lima ratus tahun.

Menurut salah satu sumber,dalam tradisi Islam dikatakan memakai jubah berwarna hijau jamrud,memenuhi bentangan langit.Tiap helai rambutnya berisi ribuan wajah yang mengagungkan Allah.Menurt sumber lain dikatakan sejak neraka diciptakan Allah,Mikail tidak lagi bisa tertawa.

Imam Ahmad dengan sanadnya,dari Anas bin Malik,ketika Rasulullah Mi'raj ke langit beliau ada bertanya ke Malaikat Jibril;"Mengapa aku tidak pernah nampak malaikat Mikail tertawa?Malaikat Jibril menjawb;"Malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan".

WUJUD MIKAIL.

Dari kepala malaikat Mikail hingga kedua telapak kakinya berbulu Za'faron.jika seluruh air dilautan dan sungai dimuka bumi ini disiramkan diatas kepalanya,niscaya tidak setitik pun jatuh melimpah.disetiap bulu-bulunya terdapat satu juta muka.

setiap satu muka malaikat Mikail ini pula mempunyai satu juta mulut,mempunyai satu juta lidah manakala setiap lidah-lidahnya bisa berbicara satu juta bahasa atau lisan.setiap satu juta lisanya itu adalah beristifar bagi orang-orang mukmin yang berdosa.

stiap satu juta mukanya mempunyai satu juta mata.tiap-tiap matanya menangis karena memohon rahmat bagi orang-orang mukmin yang berdosa.tiap-tiap matanya yang nangis itu mengeluarkan tujuh ribu tetesan air mata dan disetiap tetesan air mata itu Allah ciptakan satu malaikat KARUBIYYUUN yang serupa dengan kejadian malaikat Mikail.dan malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat.

3), MALAIKAT ISRAFIL

Malaikat Israfil adalah malaikat yang akan meniup sangkakala dihari kiamat,walaupun namanya tidak disebutkan didalam Alqur'an.Ia sbagai salah satu dari empat malaikat utama bersama malaikat Mikail,Jibril dan Izrail.

Wujud Israfil

Beberapa sumber mengindikasikan bahwa,Israfil memiliki empat sayap,sangat tinggi sehingga meraih tiang-tiang syurga.Malaikat yang rupawan ini merupakan penguasa musik.Israfil selalu bertasbih kepada Allah kedalam ribuan bahasa yang berbeda.
Dari bawah kaki hingga ke kepalanya ada beberapa rambut,beberapa mulut,dan beberapa lidah yang tertutup hijab.

walaupun nama"Israfil"tidak pernah dimuncul dalam Alqur'an,sebutan/julukan dibuat untuk malaikat yang membawa trompet suci ini,untuk mengidentifikasikan sosok ini:Dan ditiuplah sangkakala,maka matilah siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi,maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusanya masing-masing).(QS.Az-Zumar:68).

4),MALAIKAT IZRAIL

Malaikat Izrail adalah Malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari empat malaikat utama,selain Jibril,Mikail dan Israfil dalam ajaran islam.
nama Izrail tidak pernah disebut dalam Alqur'an.Walau begitu ia selalu disebut dengan" Malak al Mawt atau malaikat maut yg oleh sebagian kalangan diidentikkan sbagai Izrail.

Wujud Izrail

Malaikat Izrail diciptakan oleh Allah ta'ala dalam keaadaan yang serupa dengan Malaikat Mikail baik wajahnya,ukuranya,kekuatanya,lisanya dan sayapnya.semuanya tidak kurang tidak lebih.


dikatakan Ia berwajah empat.satu wajah dimuka,satu wajah dikepala,satu wajah dipunggung dan satunya wajah ditelapak kakinya.Dia mengambil nyawa para Nabi,dari wajah yg dikepalanya,nyawa orang mukmin dngan wajah dimukanya,nyawa orang kafir dengan wajah dipunggungnya dan mengambil nyawa seluruh Jin dengan wajah yang telapak kakinya.

Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu Za'faran dan disetiap satu bulu ada sejuta muka,dan disetiap sejuta muka mempunyai sjuta mata dan sjuta mulut dan tangan. Ia memiliki 4000 sayap dan 70.000 kaki.salah satu kakinya dilangit ke tujuh dan satu dijembatan yang memisahkan syurga dan neraka.setiap mulut ada sejuta lidah,stiap lidah boleh berbicara sjuta bahasa.jika seluruh air dilautan dan sungai didunia,disiramkan diatas kepalanya,niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah.

KEMATIAN MENURUT GAMBARAN ALQUR'AN

"Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata"Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar."(niscaya kamu akan merasa sangat ngeri)(QS.Al-Anfal:50).

Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat orang-orang yang zalim(berada)dalam tekanan-tekanan sekaratul maut,sdangkan para malaikat memukul dengan tanganya(sambil berkata)"keluarkanlah nyawamu!"pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan,karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah(perkataan yg tidak benar dan kamu selalu menyombongkan diri dengan ayat-ayatNYA.(QS.Al An'am:93).

KEMATIAN MENURUT GAMBARAN AL-HADITS

Sakitnya skaratul maut itu,kira-kira tiga ratus kali sakitnya dipukul pedang"(HR.Ibnu Abu Dunya).

Dalam suatu kisah disebutkan,ketika Allah ta'ala menciptakan Al-Maut(kmatian)dan menyerahkan kepada malaikat Izrail ,maka berkata Malaikat Izrail :"Wahai Tuhanku,apakah Al-Maut itu?

maka Allah ta'ala menyingkap rahasia Al-Maut itu dan menyuruh seluruh malaikat menyaksikanya.Stelah seluruh malaikat menyaksikanya Al-Maut itu,maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama seribu tahun.

setelah para malaikat tersadar kembali,maka bertanyalah mereka:"ya Tuhan kami,adakah mahluk yang lebih besar daripada ini? Kemudian Allah ta'ala berfirman:"Aku lah yang menciptakanya dan Akulah yang lebih agung daripadanya.seluruh mahluk akan merasakannya Al Maut itu."

kemudian Allah subhannahu wata'ala memerintahkan Izrail mengambil al-Maut Allah telah menyerahkan kepadanya.Seluruh Maklhuk akan merasakan Al Maut itu.

walau bagaimanapun,Malaikat Izrail kawatir jika tidak terdaya untuk mengambilnya.sdangkan Al-Maut lebih agung daripadanya.kemudian Allah ta'ala memberikan kekuatan sehingga Al-Maut menetap berada ditanganya.

Disebutkan pula,setelah seluruh mahluk hidup dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak dan yang tersisa tinggal malaikat Izrail lalu Allah ta'ala Menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri,demi malaikat dahsyatnya skaratul maut yang sdang terjadi terhadap dirinya,ia berkata;"ya Allah,seandainya aku tahu trnyata pedih sekali sekaratul maut ini,tidak akan tega mencabut nyawa seorang mukmin."

Malaikat Izrail diberi kemampuan yang luar biasa Allah hingga barat dan timur dapat dijangkau dngan mudah olehnya seperti seseorang yang sdang menghadap sbuah meja makan yang dipenuhi dengan pelbagai makanan yg siap dimakan.Ia juga sanggup membolak-balikan dunia sbgimana seseorang membolak balikan uang logam.

sewaktu malaikat Izrail menjalankan tugasnya mencabut nyawa mahluk-mahluk dunia,ia akan turun bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat yaitu Malaikat Rahmat dan Malaikat Azab.(1) sedangkan untuk mengetahui dimana seseorang menemui ajalnya itu adalah tugas dari malaikat Arham.

walau bagaimanapun ,Izrail bersama Jibril ,Israfil dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam.Israfil juga adalah malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para Nabi diantaranya adalah Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Idris a.s.


SAKARATUL MAUT DAN KEMATIAN MUKMIN

Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat,turun kepadanya malaikat dari langit yang berwajah putih seakan wajah mereka ibarat matahari.mereka membawa kafandan parfum dari syurga.mereka duduk disamping calon mayat sejauh mata memandang.

Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya,kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut,kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainya sampai ke kerongkongan,kemudian datanglah Malaikat maut Alaihi Salam dan duduklah disamping kepala calon mayat seraya berkata;"Wahai jiwa yang baik,wahai jiwa yang tenang,keluarlah menuju ampunan dan Ridho' dari Allah."

Maka keluarlah rohnya dengan lembut seperti air yang menetes dari bibir tempat air .malaikat maut-pun mengambilnya,setelah malaikat mengambil ruh itu maka segera dimasukan dalam kafan yang dari surga tersebut dan diberi parfum yang dari syurga itu.lalu keluarlah dari ruh itu bau yang sangat wangi seperti bau parfum yang paling wangi dimuka bumi ini.

ketika telah keluar ruhnya maka para malaikat diantara langit dan bumi menshalatinya,demikian pula semua malaikat yang dilangit. Dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit,semua penjaga pintu tersebut berdoa kepada Allah agar ruh tersebut lewat melalui pintunya.para malaikat membawa ruh itu naik ke langit,dan tiap-tiap melalui rombongan malaikat mereka selalu bertanya:" Ruh siapa yang wangi ini?? para malaikat yang membawanya menjawab:"Ini ruhnya Fulan bin Fulan",sambil menyebutkan panggilan-panggilan terbaiknya selama didunia.

Malaikat yang membawanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya selama didunia,
kebaikan-kebaikannya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia bahkan dengan alam semesta.Tatkala telah sampai di langit dilangit dunia para malaikat meminta dibukakan pintunya.

Malaikat penjaga pintu langit membuka pintu itu,kemudian semua malaikat yang ada ikut mengiringi ruh itu sampai ke langit berikutnya hingga berakhir dilangit ke 7.lalu Allah berfirman;"Tulislah catatan amal hamba_KU di llliyyiin!Tahukah kamu apakah llliyyiin itu?(Yaitu)kitab yang bertulis(untuk mencatat amal orang yang baik)"(QS.Al-Muthaffifiin:19-20).

Ditulislah catatan amalnya di llliyyiin.Kemudian dikatakan:"Kembalikanlah ia ke bumi,karena Aku telah berjanji kepada mereka bahwa Aku menciptakan mereka darinya (tanah)dan mengembalikan mereka kepadanya serta membangkitkan mereka darinya pula pada kali yang lain".Roh itu pun dikembalikan ke bumi dan ke jasadnya.

SAKARATUL MAUT DAN KEMATIAN ORANG KAFIR DAN FAJIR

Sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir(banyak dosa),apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat,turun dari langit yang sangat keras lagi berwajah hitam sambil membawa kain yang kasar dari neraka.para malaikat itu duduk disamping calon mayit sejauh mata memandang.

Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai kelututnya,kemudian diteruskan oleh para malaikat lainya sampai ke perut,kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainya sampai ke kerongkongan,kemudian datang malaikat Maut Alaihi Salam dan duduk disamping kepalanya seraya berkata:"Wahai jiwa yang busuk,keluarlah menuju murka dan kebencian dari Allah."Roh itupun terkejut...Lalu Malaikat mencabutnya seperti mencabut alat pemeanggang yang bnyak cabangnya dari kain yang basah sehingga terputuslah urat-urat dan ototnya.

Malaikat itu pun mengambil rohnya dan langsung memasukanya ke dalam kain kasar (yang dari neraka itu).keluar dari ruh itu bau yang sangat busuk seperti bau paling busuk yang pernah ada dimuka bumi ini.

para malaikat lalu membawa roh itu naik,tiadalah melalui rombongan malaikat melainkan mereka selalu bertanya:"Roh siapa yang busuk ini?..para malaikat yang membawanya menjawab:"Ini rohnya Fulan bin Fulan",dengan menyebut panggilan-panggilan buruknya ketika didunia..malaikat yang membawanya menyebutkan keburukan-keburukannya selama didunia..Keburukan-keburukanya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia bahkan dengan alam semesta.

semua malaikat diantara langit dan bumi melaknatinya(mengutuknya),juga semua yang dilangit.Ditutup untuknya pintu-pintu langit.masing-masing penjaga berdo'a kepada Allah agar ruh itu tidak lewat melalui pintunya.

Takala telah sampai dilangit dunia mereka meminta agar dibuka pintunya dan ternyata tidak dibukakan.kemudian Rasulullah shalallahu'alaihi wa ala alihi wa sallam membacakan:"sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak(pula)mereka masuk surga ,hingga unta masuk ke lubang jarum."(QS.Al Araaf:40).

lantas Allah berfirman;"Tulislah amalnya di sijjiin,dibumi yang paling bawah.,"
Kemudian dikatakan;"Kembalikan hambaKU ke bumi,karena Aku telah berjanji bahwa Aku telah menciptakan mereka darinya(tanah) dan mengembalikan padanya serta mengeluarkan darinya pula pada kali yang lain."

lalu ruh dilempar dari langit sehingga terjatuh dibumi,kemudian Rasulullah shalallahu'alaihi wa ala alihi wa sallam membacakan ayat;" Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung,atau diterbangkan oleh angin ketempat yang jauh.."(QS.Al Hajj: 31).


PERINTAH MENCABUT NYAWA DARI 'ARSY.

Menurut kisah Kabil Akbar,Malaikat Maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap mahluk yang akan mati.
Dikatakan olehnya Allah telah menciptakan sebuah pohon(Sidrat al-Muntaha) dibawah 'Arsy yang mana jumlah daunya sama banyak dengan bilangan mahluk yang Allah ciptakan.
Jika satu mahluk itu telah diputuskan ajalnya,maka umurnya tinggal 40hari dari hari yang diputuskan.maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut,taulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut.sampai ada daun dari pohon yang terletak dibawah 'Arsy gugur.

Kemudian akan jatuh dua titisan dari arah 'Arsy pada daun tersebut,titisan itu hijau atau putih.
Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan dan putih menandakan si mayat akan mendapatkan kebahagiaan.
Untuk mengetahui tempat mahluk mati,Allah telah menciptakan Malaikat ARHAM yang akan diperintahkan untuk memasuki seperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui dimana ia akan mati dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya.


5.Malaikat MUNKAR Dan 6.NAKIR.
Munkar dan Nakir dalam eskatologi Islam adalah dua Malaikat yang menanyakan atau menguji keyakinan dari orang yang mati dialam barzakh.(1).

Setelah kematian dari stiap jiwa akan menuju barzakh atau alam kubur ,dimana si mayat akan bisa kembali bangkit dan berbicara ketika ditanya oleh kedua Malaikat Munkar dan Nakir walaupun tubuhnya telah hancur.
Pertanyaan akan dimulai ketika proses penguburan telah selesai dan 70langkah orang terakhir dari tempat dikuburnya mayat.
Munkar dan Nakir akan menayakan beberapa hal berikut,"Siapakah Tuhanmu?,Siapa Nabi mu?,Apa agama mu?,jawaban bagi pertanyaan tersebut adalah Tuhan mereka adalah Allah ,Nabinya Muhammad dan agamanya adalah Islam,maka simayat akan diberikan keluasan dan diterangkan kuburnya sampai hari kebangkitan.
Bagi yang tidak bisa menjawbnya akan mendapatkan siksa sampai hari kebangkitan(2).

7.MALAIKAT KIRAMAN KATIBIN.

Kiraman Katibin adalah dua Malaikat yang terletak dibahu kanan dan kiri setiap MakhlukNYA.
Menurut Syariat Islam,jika ada seseorang yang melakukan amal perbuatan yang lebih dominan,maka ia akan dikirim berdasarkan perbuatan semasa hidupnya di dunia,entah ke jannah atau Jahanam.
para malaikat ini termasuk dalam golongan Hafazhah(Para Penjaga).

KIRAMAN KATIBIN DALAM AL QUR'AN.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut bahwa apakah nama-nama malaikat itu bernama Raqib dan Atid,yang dikenal sbagai Kiraman Katibin.Pada akhir shalat ,umat muslim sunni selalu menghormati para malaikat ini.(1).

Kedua Malaikat ini disebutkan dalam Al qur'an pada surah Qaaf,Ar -Ra'du dan Az-Zukhruf,yang berbunyi :Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat dalam Al qur'an Qaaf 50:
"Dan sesungguhnya KAMI telah menciptakn manusia dan mengetahui apa yg dibisikan oleh hatinya,dan KAMI lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,"(yaitu)ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatanya,seorang duduk disebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri."
Tiada suatu ucapanpun yg diucapkanya melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yg selalu hadir"(QS.Qaaf:16-18).

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat)yang mengawasi pekerjaanmu)yang mulia(disisi Allah)dan mencatat(pekerjaan-pekerjaan itu)."(QS.Al Infithaar :10-11).

Apakah mereka mengira bahwa KAMI tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka?
Sebenarnya(KAMI mendengar),dan utusan-utusan(malaikat-malaikat)KAMI selalu mencatat disisi mereka"( QS.Az-Zukhruf:80).

Sama saja (bagi Tuhan),siapa diantaramu yang merahasiakan ucapanya,dan shapa yang berterus terang dengan ucapan itu,dan siapa yang bersembunyi dimalam hari dan yang berjalan(menampakan diri)disiang hari.Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,dimuka dan dibelakangnya,maka menjaganya atas perintah Allah.(Ar-Ra'du 10-1).

KITAB AMAL MANUSIA DAN JIN DI MAHSYAR.

Kedua Malaikat ini juga terkenal sebagai "PENCATAT YANG MULIA",mereka menjadi saksi telah menuliskan kitab amal manusia dan jin,kitab amal akan berterbangan dari 'Arsy ke arah tiap-tiap makhluk pada "Hari Penghakiman"di Mahsyar.sesuai dngan beberapa surah didalam Al qur'an yaitu;

"Dan datanglah tiap-tiap diri,bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi(Qaaf:21).

Inilah kitab(catatan )KAMI ,yang menuturkan kepadamu dengan benar;karena sesungguhnya KAMI telah menyuruh mencatat segala perbuatan yang kamu kerjakan.(QS.Al Jaatsiah:29).

Dan tiap-tiap manusia itu,telah KAMI tetapkan amal perbuatanya(sebagaimana tetapnya kalung)pada lehernya,dan KAMI keluarkan baginya dihari kiamat satu kitab yang dijumpainya dengan terbuka.Bacalah kitabmu:cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu.(Al Israa':13-14).

LIMA MALAIKAT BERSAMA MANUSIA

Dalam riwayat lain dijelaskan ,ada lima malaikat yang menyertai manusia,yaitu;
2 menjaga pada malam hari,2 menjaga pada siang hari ,dan satu malaikat yang tidak pernah berpisah denganya.

hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah yang artinya;"Baginya (manusia )ada malaikat-malaikat yang bergantian(menjaganya),dimuka dan dibelakangnya.(Ar-Ra'du:11).


yang dimaksud malaikat yang bergantian yaitu malaikat malam dan siang yang melindunginya dari setan dari golongan jin dan manusia.kedua malaikat menulis amal kebaikan dan kejelekan diantara kedua bahunya,lidahnya sebagai pena,mulutnya sbagai tempat tinta dan ludahnya sbagai tinta,dan keduanya menulis amal manusia sampai datang hari kematian.

8.MALAIKAT MALIK.
Malaikat Maalik adalah panggilan malaikat yang memimpin para Malaikat Zabaniah dineraka.
Malaikat Malik biasanya bersama dikaitkan bersama malaikat Ridwan.

Maalik dalam Bahasa Arab berarti 'orang yang empunya';orang yang memiliki;tuan ;raja'.
Sedangkan Allah memiliki julukan Maalik pula,tepatnya adalah;

1. Al-Malik -Raja segala Raja;
2.Malik al -Jabar-Raja yang Mahakuasa;
3.Malik al-Muluk -Penguasa segala Penguasa.

Penggunaan kalimat Malik terhadap pemimpin Zabaniah hampir senada dengan penggunaan Aziz dalam kisah Yusuf,hanya sbagai panggilan kehormatan atas kepemimpinan mereka.

Terdapat 19 penjaga neraka jahanam yang pemimpinya adalah Malik.
sebagaimana firman Allah tentang Neraka Saqar.
Tahukah kamu apa Saqor itu?Saqor itu tidak meninggalkan dan membiarkan.(Neraka Saqor)adalah pembakar kulit manusia.Diatasnya ada 19 (Zabaniah).Dan tiada KAMI jadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat.(Al Muddassir:27-30).

Malaikat Malik 'Alaihissalam mematuhi segala perintah Allah seperti dalam FirmanNYA Tentang permintaan penghuni neraka Malaikat Malik.Mereka berseru,"Hai Malik,biarlah Tuhanmu membunuh kami saja."Dia menjawab,"kamu akan tetap tinggal (dineraka ini)."(Az-Zukhruf:77).

WUJUD MALAIKAT MALIK

Malaikat Malik mempunyai tangan dan kaki yang bilanganya sama dgn jumlah ahli neraka.
Setiap kaki dan tangan itu bisa berdiri dan duduk,serta dapat membelenggu dan merantai setiap orang yang dikehendakinya.Menurut kisah,karena Malik memiliki wujudnya yang sangat menyeramkan,ketika Malik melihat kearah Neraka maka sebagian api memakan api yang lain karena rasa takutnya kepada Malik.

Dikatakan pula bahwa ketika Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wasalam naik ke Sidratul muntaha,ia bertemu dgn Malik yang kemudian ia menunjukan pandangan sekilas tentang penderitaan dineraka.Sejak itu pula malaikat Malik tidak pernah tersenyum.
Memiliki tubu yang sangat besar,tidak kenal kompromi,diantara kedua matanya terdapat pusat syaraf yang seandainya ia menatap bumi pasti orang-orang yang ada didalamnya mati tiada tersisa.

9.MALAIKAT RIDWAN.

Malikat Ridwan adalah nama malaikat yang menjaga pintu syurga,tidak ada keterangan didalam Al qur'an dan hadits shahih yang menerangkan secara jelas namanya .
Terkadang namanya diucapkan sebagai "Rizvan"oleh orang Persia,Urdu,Pashto,di Prancis disebut sebagai "Redouane"(1).Sekarang nama ini digunakan sbagai nama maskulin oleh orang Arab atau orang yang beragama Islam.Malaikat Ridwan biasanya bersama dikaitkan bersama MALIK.

MALAIKAT RIDWAN PENJAGA SURGA DALAM HADITS.

Ada 4hadits yang menyebutkan bahwa nama Malaikat penjaga syurga adalah Ridwan.
Akan tetapi semua hadits tersebut adalah hadits yang sangat lemah dan tidak saling menguatkan.berikut uraianya.;

1.HADITS Ubai bin Ka'ab.
Diriwayatkan oleh Al-Qadhai dalam Musnad Asy -Syihab(1036)dari jalan Mukhallad bin Abdil Wahid dari Ali bin Zaid bin Jud'an dan Atha'bin Abi Maimunah dari Zirr bin Hubaisy dari Ubai secara marfu';"Tidak ada seorang Muslim pun yang membaca yasin sedang dia berada dalam sekaratil maut,maka tidaklah malaikat maut mencabut nyawanya sampai Ridwan penjaga syurga memberinya minum."
Didalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Judan yang sudah Masyhur sebagai rawi yang lemah.
ditambah lagi dengan adanya Mukhallad bin Abdil Wahid ,yang Ibnu Hibban berkata tentangnya-dalam Al-Majruhin(1096),"Mungkarul hadits jiddan (orang yang sangat munkar haditsnya)."

2.HADITS Abdullah bin Abbas.
Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam kitab Ats-Tsawab dan Al-Baihaqi dalam Syuab Al - lman tentang kisah berhisnya syurga setiap memasuki Romadhon ,dan didalamnya tersebut;
"Allah Azza wa Jalla berfirman;"Wahai Ridwan,bukalah pintu-pintu syurga."
Hadits ini datang dari jalan Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas secara marfu'.
Haditsnya lemah karena Adh-Dahahhak tidak mendengar dari Ibnu Abbas.

3.HADITS Abdullah bin Abi Aufa.
Nabi shalallahu'alaihi wasalam bersabda;"Lalu saya berkata(didalam syurga),Wahai Ridwan,punya siapa istana ini?"
As-Suyuti menyatakan dalam Al-Jami ' Al-Kabir; sebagaimana dalam Kunzul Umah,
Diriwayatkn oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Asakir dari Abdullah bin Abi Aufa,sedang didalamnya ada Abdurrahman bin Muhammad Al-Maharibi dan Ammar bin Saif,keduanya sering meriwayatkan hadits-hadits yang mungkar"Lihat Mizan Al-l'tidal(2/585)dan(3/165).

4.HADITS Anas bin Malik.
Diriwayatkan oleh Al-Uqaili dalam Adh-Dhuafa (1/313)dari jalan Hamzah bin Washil Al-Minqari dari Qatadah dari Anas secara marfu' dengan lafazh,"Rabbul Izzah-Tabaraka wa Ta'ala memanggil Ridhwan -dan dia adalah penjaga syurga".
Al-Uqaili berkata setelahnya,"Hamzah bin Washil Al-Minqari,seorang dari Bashrah,majhul dalam periwayatan dan haditsnya tidak terjaga."

1 komentar:

  1. Terimakasih atas informasinya, sangat menambah pengetahuan dan tentunya menambah keimanan kepada allah swt. Obat Lidah Bengkak

    BalasHapus